top of page

"ג'וטו ידע לחוג מעגל ללא עזרת מכשירים"

חזרה ומכניות בעבודות החדשות של תמר גטר     אילנה טננבאום  1999

בין אוטופיות :    מחשבות על המשכן שבנה שמואל ביקלס      תמר גטר  1998

יפה מרחוק, רחוק מיפה   דורון רבינא   זלצבורג, יולי 1999

אודות יכול למבטם של מיליונים - שחק אותה שוב    תמר גטר   2000

הדמיון הוא צליין על פני הארץ וביתו בשמים: הגרוטסקות של תמר גטר    ה.ש.ל.ר    2001

עינויי דין במשפטי חפיפה  עודד וולקשטיין על הפרוזה של תמר גטר  2003

 חיצי גורל אכזר, אבני מרגמותיו..." / על "נערת הרוגטקה"  של תמר גטר      שאול סתר 2005  

הבטן הרכה של התודעה הקולקטיבית       גליה בר אור 2006

אדיוטים    נעמי אביב  2009

על צחוקה של תמי גטר בעקבות לונג ג'ון סילבר     עודד וולקשטיין  2009

לקראת בריאה שנייה  - הערות שוליים לתמר גטר    יונתן סואן  2010

גטר ומעגל הגיר הגרוטסקי    נעמי אביב  2010

רותי דירקטור על עבודתה של תמר גטר  מתוך "אמנות ישראלית עכשיו"   הוצ' מודן 2010 

המשובש מוסיף ומשתבש - על תמר גטר     ליאת לביא   ערב רב, ביקורת,  02.05.2010

 

קומדיה של סטייה: על מחזור הליוטרופיון של תמר גטר    סוזנה ליב  2017 

אודות נופים אדומים  ומחזור נופים בכללותו  1979 -1982     תמר גטר  2018

על הקברטיסטית וולצקה גרט, ועלי       תמר גטר  2019

אודות סאקרום עצה   תערוכתה של תמר גטר    מינה ריינגולד   ינואר 2019

איריס והאידיוטית : טורסו ובלימייך (בלי-מוח)         תמר גטר   2020

מחשבות על "גולם", 1974 סרט ב8 ממ.            תמר גטר  2021

רבעון ארכיטקטורה בישראל 126   שיפוץ בניין הספרייה בגבעת חביבה עמ' 80-85         ד"ר עמי רן    2021

                 ערב רב     הציור יצא לחופשי     הערות על "פיעל", מוזיאון תל אביב   פרופ' אפרת ביברמן  2023

בין אוטופיות :    מחשבות על המשכן שבנה שמואל ביקלס      תמר גטר  1998

bottom of page