ESSAYS

מאמרים

בין אוטופיות :    מחשבות על המשכן שבנה שמואל ביקלס      תמר גטר  1998

הדמיון הוא צליין על פני הארץ וביתו בשמים: הגרוטסקות של תמר גטר    ה.ש.ל.ר    2001

 חיצי גורל אכזר, אבני מרגמותיו..." / על "נערת הרוגטקה"  של תמר גטר      שאול סתר 2005  

הבטן הרכה של התודעה הקולקטיבית       גליה בר אור 2006

אדיוטים    נעמי אביב  2009

על צחוקה של תמי גטר בעקבות לונג ג'ון סילבר     עודד וולקשטיין  2009

לקראת בריאה שנייה  - הערות שוליים לתמר גטר    יונתן סואן  2010

גטר ומעגל הגיר הגרוטסקי    נעמי אביב  2010

רותי דירקטור על עבודתה של תמר גטר  מתוך "אמנות ישראלית עכשיו"   הוצ' מודן 2010 

קומדיה של סטייה: על מחזור הליוטרופיון של תמר גטר    סוזנה ליב  2017 

אודות נופים אדומים  ומחזור נופים בכללותו  1979 -1982     תמר גטר  2018

על הקברטיסטית וולצקה גרט, ועלי       תמר גטר  2019

אודות סאקרום עצה   תערוכתה של תמר גטר    מינה ריינגולד   ינואר 2019

בין אוטופיות :    מחשבות על המשכן שבנה שמואל ביקלס      תמר גטר  1998