בין אוטופיות :    מחשבות על המשכן שבנה שמואל ביקלס      תמר גטר  1998

הדמיון הוא צליין על פני הארץ וביתו בשמים: הגרוטסקות של תמר גטר    ה.ש.ל.ר    2001

 חיצי גורל אכזר, אבני מרגמותיו..." / על "נערת הרוגטקה"  של תמר גטר      שאול סתר 2005  

על צחוקה של תמי גטר בעקבות לונג ג'ון סילבר     עודד וולקשטיין  2009

לקראת בריאה שנייה  - הערות שוליים לתמר גטר    יונתן סואן  2010

גטר ומעגל הגיר הגרוטסקי    נעמי אביב  2010

קומדיה של סטייה: על מחזור הליוטרופיון של תמר גטר    סוזנה ליב  2017 

אודות נופים אדומים  ומחזור נופים בכללותו  1979 -1982     תמר גטר  2018

על הקברטיסטית וולצקה גרט, ועלי       תמר גטר  2019

אודות סאקרום עצה   תערוכתה של תמר גטר    מינה ריינגולד   ינואר 2019

בין אוטופיות :    מחשבות על המשכן שבנה שמואל ביקלס      תמר גטר  1998