לאה דובב  -  תמר גטר 

קטעי התכתבות ושיחות  1998

Sarah Breitberg-Semel interviews Tamar Getter following her works: BOULEVARD CENTRAL and THE ASIATIC COMPANY BUILDING 03