הרצאה ב'זנב סוס', אורנים, 2012

GO 2   
TA Museum, 2010

English version

FEAR AND MIGHT
00:21:56

CHIRONNA

MA'LOV ballet 1998

HORSE's TAIL  2012

MURDER STORY AND GAMES

1998

סיפור רצח ומשחקים

ZEL AVOT (Thickest Shadow)

צל עבות

Aug. 2019 STUDIOBANK Show 1, Tel Aviv

DOUBLE MONSTER

1996, Sagacho, Tokyo

CHALICES AND CORPSES   2010, TA Museum

SLINGSHOT GIRL   2004

נערת רוגטקה   

טלי תמיר ויאיר גרבוז בשיחה על תמר גטר

PLUCK PLOY 

Mishkan Museum of Art, Ein Harod

PART A

2019 video 00:12:59 

music: Ivo Malec, 1978 NUDA from Triola

Text: Bruce Lee in Interview   

 within NAKED SOUL

NEW

BOULEVARD CENTRAL

2002

PLUCK PLOY 

Mishkan Museum of Art, Ein Harod

PART B

2019 class-chalk drawings on plaster wall

within NAKED SOUL

NEW

Heading 1

קומה 6  בצלאל  2020 

תמר גטר בכיתה של רועי רוזן, המדרשה   דצמבר 2020

חלק א

דימוי וטקסט

תמר גטר בכיתה של רועי רוזן, המדרשה   דצמבר 2020

חלק ב

דימוי וטקסט