עינויי דין במשפטי חפיפה     עודד וולקשטיין

דה-סקיל ואקספרסיה     שרה ברייטברג-סמל

הערים של סוזנה וג'ון לונג סילבר      עודד וולקשטיין

הערות על סאקרןם , עצה      תמר גטר