top of page

‎‎

פחד וגבורה  2018

שבעה סיפורים:

 

1. אריה

2. ארנבת ובלוט

3. הקורבן של אוגוסט סאנדר

4. הנשר והנחש 

5. איילת השחר

6. איסאק והקוזקים

7. סבא

 

כל הכותרות שעל המסך:

1. פחד וגבורה

   שבעה סיפורים

 

2. לאישה אנונימית, קורבן רדיפה 1938

    לאיסאק באבל 1940

   לעהד תמימי 2018

3. תמר גטר  2018

 

4.    1. אריה

5. הכפות -  כל ציפורן צריח קטום

6.  העור

7. קפליו

8. השרירים והעצמות שנראים בעדו

9. השומן והשיער

10. הוא רובץ בתנוחתו הטבעית,כל פרט ופרט של גופו נראה

11. חתול אדיר

12. ועדיין, לא אלה מכווצים את אישוניי

13. זה הפחד שמחוץ לקיומו

14. בגלל קטנים האישונים, הולכים וקטנים

15. הוא, כולו דריכות ומארב

16. אבל לא בזה העניין

17. זו הקירבה, כלומר, קירבת אישוניי אל מול אלה שלו

18. היא זו הקובעת -

19. כאשר זוג מעויניו השחורים נעוצים בכדורַי השחורים

20. עפעפיו לא זעים ואלה שלי צונחים

21. אני איתם

22. אל תוך האפלה שמאחוריהם

23. שם הוא מתפשט ללא גוף וחסר היקף;

24. עיני מולאו אריה

 

25.   2.ארנבת ובלוט

26. ראיתי אותה

27. עד קיצי

28. שתי שיניה הקדמיות היו חומות מאוד

29. גם הציפורניים שלה היו חומות

30. הבלוט החום שגם תוכנו הרקוב היה חום, היה תפוס בים שיניה וציפרניה

31. בקושי אפשר היה להבחין בין השיניים, הציפורניים והבלוט

32. הם הבריקו כאילו מרחו עליהם פוליטורה וריטטו במהירות עצומה

33. איתם יחד רטטה הפרווה המוכית, החומה, כולה

 

34.   אוגוסט סאנדר 3

35. Victim of Persecution, ca. 1938

Gelatin Silver Print                                                                                                               

94/5 x 67/10 in.                                                                                                         

25 x 17 cm.                                                                                                       

Edition of 12    

                                                                                               

36. כמו מרבית הנשים, גם אם אינה מנוסה או מיוגעת מול המצלמות

37. היא מסוגלת, ברגעי סרק של הווית הצילום, להפסיק לחלוטין את פעולת המוח

38. כמו קוברה מול פקיר או כמו פקיר מול קוברה

39. ברגעים המועטים הללו של אושר שבאפס מחשבה

40. היא מנערת את המנגנון השחוק כולו

41. לב מלא גאות של גבורה - מרירה

42. יודעת שאין זו אלא גבורה ארעית

43. לעולם לא תחרוץ לשון, לא תחרף, לא תגדף,לא תקלל

44. לו רכבה - סוס היה מושבה

45. סוס כביר

46. סוס אנגלי - ערבי, כזה שפעם, היה אולי, סוס קרקס

47. והיא - כראש עתודת הסוסים - הייתה אדומת עור

48. וחתימת השפם המפוארת שלה - לבנה

 

49.   4. הנשר והנחש

50. כשנסק מעלה עם שללו, הוכש

51. ואז צלל מטה ופגש את הקרקע בחבטה

 

52.   5. איילת השחר

53. עת הנחש זמם לבלוע את הנשר

54. צווחה האיילה בכורעה להמליט

55. רחמה היה צר מאוד וחסום

56. גם הפות היה נעול

57. לשם הזדמן נחש-דרקון להכישה

58. כשהתרפה הפות - המליטה!

59. לו רגע מוקדם או רגע אחד מאוחר מדי

60. היה הפות נסגר, העופר מת וגם האיילה, מתה

61. זו איילת השחר

 

62.    6. איסאק והקוזאקים

63. שמחה גדולה הלילה

64. עד קיצי

65. אם לא ארנבות שורצות במגרות השולחן שלי

66. אם לב הנשר לא יגבה

67. אם לא שוקע לנצח לב העלמה של סאנדר

68. אם לא מתמלט עופר אל תוך החיים בהכשה

69. איך הייתי...מה עכשיו, אני זוכרת?

70. לא, את הסיפור של באבל אני לא זוכרת

71. אבל את ההרגשה... את המאמץ... להתקבל אל בין הקוזאקים

72. ואת המחיר

73. לרצוח בשביל הספורט

74. לשחוט אווז בידיים

75. רק כדי להיות אחד מכולם

76. הספורט היה החלק הקטן, כלומר הקצר

77. כלומר, השחיטה

78. נוראה ככל שהיתה

79. אבל מה לא עושים בשביל הספורט

80. המאמץ להיות ספורטיבי---

81. לפני ואחרי

82. זו הייתה הקריעה

83. בתוכה כבר נבעה ההבנה שקוזאקים אינם רוצחים באופן ספורטיבי

84. הם רוצחים

85. ואז שרים ורוקדים

86. לא היה צל של סיכוי שאיסאק יצליח

87. פרה עיוורת היה השעשוע החביב

88. על הסוהרים של איסאק

89. כהרפיה מן העינויים הרציניים

90. אבל העיניים, הן נשארו צלולות

91. וזוויות הפה שלו - נשיקה

92. כאשר נשאל לבקשתו האחרונה לפני הוצאתו להורג

93. אמר: תנו לי לסיים את העבודה שלי

94. על נהרות דמים והררי גוויות

95. עלה הגנרל בודיוני, עלה ועלה ועלה

96. ונעשה כוכב

 

97.   7. סבא

98. יורם גוז'נסקי שר את שני הבתים הראשונים של גרסת בנ"קי:

על גדות הדנייפר דוהרים סוסים

ובשצףקצף הם טסים, הם טסים,

פרשים קוזאקים מגדודי בודיוני - יוני

דוהרים לקרב

הי-הי, הי, הי, הי, הי, הי,היהי, הי-הי, הי

פרשים קוזאקים דוהרים לקרב

הי-הי, הי, הי, הי, הי, הי,היהי, הי-הי, הי

פרשים קוזאקים דוהרים לקרב

בקרבות בלי הרף,

ברובה, בחרב,

בכל מקום מכים הם בפולשים, בפולשים,

פרשים קוזאקים מגדודי בודיוני-יוני

דוהרים לקרב,

הי-הי, הי, הי, הי, הי, הי,היהי, הי-הי, הי

פרשים קוזאקים בפשיסטים מכים

99.   אני הופכת דף אחר דף בספר באבל המושתן למרגלות גווייתו של סבא התלוי

100. בשדות השמים, השמש, הירח, העננים והזוועות

101. האווז הראשון שלי - - מוכתם - - באבל כל-כך רצה

102. - - רצה - - עם הטובים - - שכשלו - - וטבחו - -

103. גם סבא שלי - - - רצה

104. אם לא טבענו כולנו בארוטיקה של ההרס - טובענו

105. לולא אריה ממלא את עיני

106. לולא שלטו ארנבות בשולחן הכתיבה שלי

107. לולא שתקה העלמה של סאנדר

108. לולא העלה הנשר את ארוחתו לשמים - והתרסק

109. לולא הדרקון מיילד עופר

110. לולא השחר תמיד עולה

111. הייתי רואה את התמונה הגדולה?

112. "זוֹ הַזְרוּקָה לְפֵתַח עֵינַי כַּעֲרֵמַת הֶרֶס יְפֵהפִיָה..." 

bottom of page