top of page

                                                     המוות והעלמה | 2001                                                  Death and the Maiden | 2001          

                                                     עבודה על קיר ↔   עבודת וידאו                                    video work ↔ work on wall

                                                         וידאו:                                                            00:14:41:00                                                          :Video 

 רגלי נערה (מעל) וראש חייל (מתחת) - ראש חייל (מעל) ורגלי נערה (מתחת)                                                                                

         (Girls' legs (above) and head of a soldier (under) – Head of a soldier (above) and girls' legs (under                                               

         

                                                                 חדר הקרנה בנוי לצד עבודה על קיר     Built view room to the side of work on the wall

                     

      

  פריימים אחדים של ריקוד וגסיסה, בשני רצפים נפרדים, מתוך הסרט ארבעה מחייל הרגלים של  פאבסט מתוחים ומעובדים במחשב לכדי שניים עשר אלף פריימים לערך, מורכבים זה מעל זה ומוקרנים פעמיים בסדר מתהפך: רגלי נערה מחוללת ומתחתם ראשו של חייל גוסס בחלק הראשון, ובשני, ראשו של החייל מעל לרגלי הנערה.

 

● עריכה טכנית – ינאי טויסטר. התקנה דיגיטלית - רמי פיכמן 'דיסק-אין' וידאו דגיטלי, תל-אביב

 

● פס קול:

Befreiung (שחרור) 1989 | סצנה קונצרטנטית לקריין ואנסמבל | קומפוזיטור:  היינר גבלס | אנסמבל מודרן | קרינות – כריסטוף אנדרס | מנצח – פטר רונדל | באדיבות היינר גבלס וחברת התקליטים ECM

היינר גבלס על יצירתו שחרור ((מאנגלית ת.ג.)

 ב-1989- הזמינה אותי האופרה הישנה של פרנקפורט לכתוב קומפוזיציה עבור פסטיבל פרנקפורט לרגל יום השנה ה-200 למהפכה הצרפתית. היססתי זמן רב מתוך החשש כי נדושות אוצר המילים המהפכני תעשה כל ניסיון להתמודדות מובחנת עם היסטוריה לדבר בלתי אפשרי, במיוחד כך באותן שנים (קצת לפני קץ גרמניה המזרחית,  שינויי השלטון ברומניה וכו'). כל חברת ריהוט אז התקשטה בזה (" המהפכה היא – פרנץ!"). עמדתי בסרובי עד אשר גיליתי מחדש את פולמוס התוכחה האנטי-ליברלי מתוך הטרילוגיה הדרמטית של ריינאלד גץ , "מלחמה". לקחתי את הטקסטים של שתי דמויות – "סתמהיימר" ו"היידיגר" מתוך הסצנה השנייה (לפרק) ומתוך הסצנה השלישית (לעשות סדר), וניסיתי להעניק להם צורה באמצעים של המוסיקה מבלי לפתור עבור המאזינים את המתח הפוליטי העולה מן הטקסטים של שתי הדמויות, מתח  אותו בקשתי לשחרר להתמודדותו האינדיבידואלית  של כל מאזינ/ה. היצירה באה גם להציב ניגוד לנוהג של התיאטרון  לטפל  בשפה הריתמית של ריינאלד גץ באופן נטורליסטי בלבד, כאילו מן ההכרח הוא להעניק לדמויות הללו אישיות, או לסבר את הטוב והרע באופן פסיכולוגי, גישה שאינה משרתת אלא את הצורך לגונן עלינו מפני התמודדות עצמאית ואישית בשאלות אלה.                                                                                                            

 

ציור –  כפולות הנערה והחייל בעשרה מצבים מתוך עבודת הודיאו בטמפרה-שמן באמצעות מגב, על עשרה  לוחות עץ מוצמדים זה לזה בין תקרה לרצפה מחוץ 

   לחלל ההקרנה.  מידות: כל יחידה: 240x115 ס"מ

●  2001 מוזיאון ישראל, ירושלים | מקומיות | אוצרת: שרית שפירא

● הפקה בסיוע  מוזיאון ישראל, ירושלים,  וגלריה דביר, תל-אביב.

● אסיסטנטים: יורה גורלוב, ולרי בולוטין

 

●  2014 הגלריה האוניברסיטאית, אוניברסיטת תל-אביב|  בבל (טרילוגיה) המגדל הבוער | אוצרת: שרית שפירא |  אוסף יגאל אהובי
● תצלומים – מוזיאון ישראל: אברהם חי, ינאי טויסטר,  הגלריה האונברסיטאית: תמר גטר

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 Several frames of dancing, and of dying, in two separate sequences, from Pabst film,  Four from the Infantry, stretched and computer manipulated into approximately  12,000 frames, mounted one on top of the other, screened twice in inversed order: First on screen the legs of the dancing girl above the head of the soldier, then the head of the soldier above the girls' legs.

 

●  Technical editing – Yanai Toister. Digital setting-up – Rami Fichman 'Disk-In' Digital Video, Tel-Aviv  

 

●   Sound: Befreiung (Liberation) 1989 | Concertante scene for narrator and ensemble.  Composer: Heiner Goebbels | Ensemble Modern |   

      Narrator: Christoph Anders |  Conductor: Peter Rundel | Courtesy of Heiner Goebbels and ECM Records  

  Heiner Goebbels on his piece Befreiung  (Translation: Steve Lake) 

In 1989 the Frankfurt Oper asked me to write a composition for the "Frankfurter Feste" celebrating the 200th anniversary of the French Revolution. I hesitated for a long time because the hackneyed revolutionary vocabulary seemed to render a differentiated historical treatment impossible, particularly at that time (before the end of the DDR, Romania etc'). Every furniture company appropriated it ("The revolution is – Franz!). I changed my mind when I rediscovered the anti-liberal, polemic tirade from Rainald Goetz's dramatic trilogy Krieg (War). I took out the texts of two characters – “Stammheimer” and "Heidegger” – from Scenes Two (Disintegrate) and Three (Organize) and tried to give them form by musical means. I do not intend, then, to resolve for the audience the political tension contained in these texts but unleash it for individual confrontation. The piece also opposes theatrical convention which usually treats Rainald Goetz's rhythmic language merely naturalistically, deeming it necessary to give the characters a personality to provide psychological motives for good and evil, where, in fact, this serves only to protect us from establishing this distinction for ourselves.

 

●   Painting – The girl and soldier fold in 10 positions from the video work in oil-tempera and squeegees on 10 jointed wood panels between       

      ceiling and floor, on a wall adjacent to the viewing room | Measures: H240 x W115 cm. each unit.

●  2011, The Israel Museum, Jerusalem | Localities | Curator: Sarit Shapira

●   Funding – The Israel Museum, Jerusalem, and Dvir Gallery, Tel-Aviv | Assistants: Yura Gorelov, Valery Bolotin

●   Photos – The Israel Museum, Avraham Chai, Yanai Toister

 

●  2014, Gallery of the Tel Aviv University, Tel Aviv | Babel  (trilogy) | The Towering Inferno | Works from the Igal Ahouvi Art Collection | Curator:       Sarit Shapira  

bottom of page