top of page

 זנב סוס

הצבת ציור על ארבעה קירות, הגלריה של אורנים, אפריל 2012

אסיסטנטים: דניאל צאל

                    אפרת ליפקין

 

ציורה של תמר גטר המכונה  זנב סוס  משתרע על ארבעה קירות, והוא נוצר באופן מיוחד לחלל הגלריה במכון לאמנות

של המכללה האקדמית לחינוך באורנים, במשך החודשים מרץ-אפריל, במסגרת עונה 22 לגלריה לאמנות ישראלית.

 

זנב סוס,  תערוכה מס' 15 לעונת שיחזורים באצירתו של האמן והמורה דויד וקשטיין מציגה באופן מיוחד ויוצא דופן יצירה חדשה בתכלית אשר איננה שיחזור של תערוכה או עבודה קיימת. עם זאת, מודל העבודה, צורתה ואופי ההפקה ממשיכים לפתח את עיקרי המהלכים אשר פיתחה תמר גטר בעיקר ברישום ובפרוייקטים שנעשו על קירות משנת  1992 ואילך.

 

לאחר הפרוייקט הצבעוני הגדול של  2GO שנעשה במוזיאון תל-אביב  ב-2010, חוזרת גטר בעבודה זו לסקלה מצומצמת של שחור-לבן ועושה שימוש נרחב בגיר כיתה ובפיגמנט אבקתי המיושם על הבד בצליפת חוט. 

 

זנב סוס היא סצנה משולבת של רישום חזרתי החושב פעולה ועיקבה,  עבודה חופשית בעקומות רציפות ורישום בקוים ישרים בלבד; רישום מגע כנגד רישום החתמה.

הקיר המרכזי שלכל אורכו מסתלסל זנב של סוס בוצע בטמפרה-שמן באמצעות מטאטא, מגבים גדולים וסמרטוטים.

 

רישומי ההכנה לזנב סוס התבצעו בכמה שלבים: רישומים לפי הבזקי עצירה מתוך סרטוני אקרובטיקה על סוסים, רישומים לפי בובת דיגום המכופפת לתנועות הגוף המשוערות של האקרובטים וסדרות ארוכות של רישומים על פי רישומים בתהליך בו הם משוקפים זה על גבי זה.  שאלת האנטומיה של הסוס ורוכבו הינה חיונית בתהליך זה, ולעומת זאת העניין בראליזם או קנה-מידה שיטתי כלשהו אחר - אפסי.

each

see installation video 

see lecture 

bottom of page