top of page

OSKAR SCHLEMMER AS A TURK      1992 

Bograshov Art Center, Tel Aviv               

oil-chalk and oil-tempera on 4 walls, font Getter, gum letters

prefab concrete home-entrance, precast modular and Schlemmer in his Turk costume from the Triadisches Ballett,Theodore Gericault, Les Bucherons, Stockholm, Nationalmuseum, two kibbutz members

אוסקאר שלמר כתורכי     1992  

פרויקט בוגרשוב, תל אביב 

   פונט גטר, אותיות גומי, טמפרה שמן- על קיר

נסיגת המוות של הקורסייר

 

תוך כדי נסיגה מתכווצות שפתיו היפות של הקורסייר המבוהל הולכות ונסגרות סוסו המבועת מזדקף על רגליו האחוריות וצונף נחיריו משתטחים ומתרחבים הקורסייר מפליט מין נשיקה לחלל האוויר מישבנו המורם גבוה מעל לאוכף משתחרר נוד רעשני ומסריח הוא ממש מת מפחד הקורסייר שפתיו הולכות ומתכווצות הן צרות חור קטן מדי הקורסייר לא יכול לצעוק הוא בקושי נושם אפו סתום הוא מנסה לשאוף אוויר דרך החריר שבין שפתיו עיניו הולכות וגדלות הולכות ונפערות מתיבשות פוקעות ונאטמות יש לדמיין זאת היטב השפתיים  השפתיים האלה שהיו יפות לפחות כמו שפתיו של מנחם בגין או אלה של בארזיט בארדו או מרלון בראנדו השפתיים האלה שהיו יפות בשעתן שהיו יפות בשעות רבות שהיו גם לא יפות אבל שהיו יפות מאוד לפני הבהלה הנוראה עידן לפני שמת ממש לא רק מפחד בזמן שקדם להתיישבות הנשיקה הכעורה הזו על פרצופו הנדהם עכשיו סר יופיין השפתיים האלה כאילו הוקפו עכשיו רגליים קטנות קטנטנות מחטיות כאילו הפך הפה הזה למרבה רגליים וככה עם גדוד רגלי סביב פיו הלכו שפתיו וצרו עצמן לצורת המציצה המגעילה הזו אידיוט  אחד חשב על יונק-הדבש כעל התאור ההולם ביותר את נסיגת המוות של   הקורסייר הזה המועף אחורנית מסוסו המבועת מוטח כנגד הקיר וצונח מת בעוד הקסדה שלו מוחצת את שורש אפו ושתי תעלות דם מציירות שפם לגדוד המבוצר מסביב החריר

bottom of page