top of page

 DOUBLE ENTRANCES

 1995   Mishkan Le'Omanut, Museum of Art, Ein Harod    curator: Galia Bar Or

כניסות כפולות

1995 משכן לאומנות, עין חרוד

אוצרת: גליה בר אור

הצבה: כניסות כפולות תוכננה במיוחד לאולם אתר שבמשכן לאמנות עין-חרוד, וליוו אותה עיון וכתיבה על הוגה המשכן, חיים אתר, ומתכננו, האדריכל שמואל ביקלס. ארבעת קירות האולם צופו בד ציור מן הרצפה עד לתקרה. הבד נצבע לבן, והציור עצמו מתרחש על פס שחור שנצבע עליו, החוגר את החלל כולו.

 

כניסות: הכניסות הכפולות (ברישום צלוף וגרוף במגב) הן וריאציות בתמונת-ראי על מודל של כניסה באוהאוסית, שהוכנו ברישומים חופשיים, דמיוניים (ללא היגיון הנדסי או אדריכלי) בעת ביקור בשכונת ויסנהוף בשטוטגארט. (אותם רישומי הכנה שימשו בציורים רבים שעשיתי בשנות ה80- בפרנקפורט, במחזור פריחה מדומה תחילה, ואחר כך במחזור הטירונים.) מודל הכניסה הצפה - מדרגות ספורות, רמפה קטנה ומעקה - מוכר מאוד גם בישראל, במיוחד בבנייה הקיבוצית של שנות ה50-, וגם בבנייה הטרומית של שנות ההתנחלות בשטחים הכבושים. הכפלת-הראי של הרישומים נועדה לנתק את הכניסה מהיותה סף לבית כלשהו, לבטלה כאזור של מעבר ולהציגה כדימוי סגור וחסום בתוך עצמו.

 

דמויות: ששת ה"זוגות" שבין הכניסות הכפולות שבעבודה, מציגים שלושה גילים ושלושה מיקומים חברתיים: ילד (מפגר), נער (ליצן) וזקן (אמן). עירום נשי מצורף לכל אחד. הילד מבוסס על תצלום מתוך הסרט לוס אוליווידאדוס (מוכר גם בשם האבודים, הצעירים והמקוללים) של לואי בונואל, שנעשה במקסיקו ב1950-. הנער מבוסס על תצלום של אוסקר שלמר בתחפושת טורקי מתוך הבלט הטריאדי של שלמר. הזקן מבוסס על תצלום של הצייר אדגר דגא בזקנתו, בוחן דגם גבס של פסל עירום נשי. העירום הגדול במרכז ההצבה מבוסס על תצלומי הכנה לציורים ופסלים, שצילם דגא עצמו בסטודיו שלו.

 

גרוטסקות: שני הזוגות הנוספים (ברישום גיר על שני קירות הכניסה לאולם) מציגים (בשתי וריאציות) את שלושת הגילים ואת שני המינים בדמות אחת מורכבת. רישומים אלה הם עיבוד חופשי של רישום שעשתה הרשמת החובבת פרנקה גבר, אשתו של האדריכל המודרניסט קובה גבר ואמם של האמנים ציבי גבע ואביטל גבע.

 

סלון: ציור פנים החדר המודרניסטי, שבמרכזו פרוטומה קלאסית של עירום נשי (על הקיר השמאלי), נעשה על פי תצלום של וילה טוגנדהאט ((Tugendhat בתכנון לודוויג מיס ואן-דר-רוהה.

Installation: Double Entrances was designed especially for the Atar Hall at Mishkan Le'Omanut, Museum of Art, Ein Harod. It was accompanied by a study of and writing about the Museum's conceiver, Haim Atar, and its planner, architect Samuel Bickels. The hall's four walls were covered with canvas from floor to ceiling. The canvas was painted white, and the painting was executed on a black stripe painted thereon, encircling the entire space.

 

Entrances: The double entrances (in sniped and squeegee-applied drawing) are mirror-image variations on a model of a Bauhaus entrance in imaginary freehand drawings (devoid of engineering or architectural logic) created during a visit to the Weissenhof housing estate (Weißenhofsiedlung) in Stuttgart. (The same preliminary sketches were used in many drawings created in Frankfurt in the 1980s, first in the cycle Impossible Bloom, and subsequently in the cycle The Recruits). The model of the floating entrance – several steps, a small ramp, and a handrail – is well-known in Israel as well, especially in 1950s kibbutz construction, as well as in the prefabricated construction of the years of settlement in the Occupied Territories. The drawings' mirror duplication was intended to dissociate the entrance from being the threshold of any house, to eliminate it as a passage area, and present it as a closed image, blocked within itself.

 

Figures: The six "pairs" between the double entrances in the work, present three age groups and three social positionings: a child (retarded), a youth (clown), and an elderly man (artist). A female nude is attached to each of them. The child is based on a still from Luis Buñuel's film Los Olividados (aka The Forgotten and the Young and the Damned) created in Mexico in 1950. The youth is based on a photograph of Oscar Schlemmer dressed as a Turk from his Triadic Ballet. The old man is based on a photograph of the aged Edgar Degas examining a plaster model of a female nude sculpture. The large nude at the center of the installation is based on preliminary photographs for paintings and sculptures taken by Degas himself in his studio.

 

Grotesques: The two additional pairs (drawn in chalk on the hall's two entrance walls) present (in two variations) the three ages and two sexes in a single, compound figure. These drawings are free adaptations of a drawing by amateur draftswoman Franca Geber, wife of modernist architect Cuba Geber, and mother of artists Tsibi Geva and Avital Geva.

 

Living Room: Painting (on the left wall) of a modernist interior, with a classical female nude bust at its center, after a photograph of the Tugendhat House designed by Ludwig Mies van der Rohe. 

room installation, classroom chalk, oil-chalk, sniped drawing (pigment powder, applied with a mason's plummet) and oil-tempera, applied with a squeegee, on an oil-tempera surface on canvas on wall

dimensions: central wall: 2.9x7.8 m, side walls: 2.9x7 m, entrance walls: 2.9x3 m

Assistants: Naoko Sato   Boris Yevdeyev

Photographs: Avraham Hay

הצבת חלל: גיר-כיתה, גיר-שמן, רישום צלוף - אבקת פיגמנט, באמצעות אנך בנאים - וטמפרה-שמן, באמצעות מגב, על מצע טמפרה-שמן על בד על קיר

 מידות, קיר מרכזי: 2.9x7.8 מ', קירות צדדיים: 2.9x7 מ', קירות כניסה: 2.9x3 מ'

אסיסטנטים: נאוקו סאטו  בוריס ייבדייב

צילום: אברהם חי   

each

INSTALLATION VIEWS 

bottom of page