אבל אי אפשר להסתיר גוויה בקיבוץ    גלריה דביר, גביע של אוצ'לו ורסיה 1, 1996

 

DVIR GALLERY CHALICE Vers.1

BUT IT IS IMPOSSIBLE TO GET RID OF A CORPSE IN A KIBBUTZ 

wall painting

Dvir Gallery, Tel Aviv 1996

 

Oil-tempera and class chalk on a wall

Whitewashed at the end of the exhibition

 

"מחקר פרספקטיבי של גביע", אוצ'לו 1450

 עט ודיו על נייר, 29x24.5 ס"מ,

קבינט הרישומים, אופיצי, פירנצה, איטליה

Uccello's "Perspective study of a chalice" 1450, pen and ink on paper, 29 x 24.5 cm, Gabinetto dei Disegni, Uffizi, Florence