top of page
סאלי.jpg

2021    על דויד סאלי: נובמבר

כאשר WIT הוא אמתי, וחינני אי אפשר להתנגד לזה. מעדיפה דיוויד כזה על הדויד השני... והוא הרבה יותר מסתם חינני.

אני אוהבת את הקומפוזיציות

אני אוהבת את הצבעים

אני אוהבת את הקריקטורות

אני אוהבת את ג'ונס כחזייה האולטימטיבית של 'ה'ציור, זה מצחיק ודוקרני -'ההוא' שמחזיק שלא ייפלו לנו השדיים...

אני אוהבת את הלעג למלחכי פינכא

אני אוהבת את האהבה לציור

'אני אוהבת את הדגיטליזציה שעושה חאראם על אלפי אמנים כאילו 'עכשוויים'

אני אוהבת את האישה שתמיד היא הצופה העליונה

אני אוהבת את החזיות ואת התחתונים עם ג'ונס ובלעדיו

אני אוהבת את הצמחים שמשתרגים על הכול

אני אוהבת את השמחה לחיות ואת הצער על עולם שהולך וחרב מול עיננו בטמטום מחריד

אני אוהבת את כל הבדיחות שלו על טמטום

me  too ועוד אלף

ועוד אלף

אני אוהבת את ה'אחים כהן' שבו

אני אוהבת איך שהוא נראה

אני אוהבת לצחוק בקול רם מול ציור

אני אוהבת את התאורה השווה על הכול

זה הומרי

אני אוהבת את האפיות

אני אוהבת איך שהוא תמיד אוהב מחדש את ולאסקז וג'ריקו

אני אוהבת את הכבוד שהוא נותן לכל הקולגות מהעבר ומההווה

אני אוהבת יכולת וסקיל שלא נעשים סתם וירטואוזיות ריקה. אף על פי שלפעמים זה על קצה חוד הנפילה אצלו

אני אוהבת את ההסתכנות שבלהאמין ליכולותיך

אני אוהבת את ההתמסרות לחלימה

אני אוהבת את כל מה שלא ישראלי בציור הזה

...  די

bottom of page