על קרן רוסו לקרן וולף   27 נובמבר 2002

  מנחם רוט לתמר גטר ותשובתה   28 דצמבר 2005

על קאראואג'יו    6 אוקטובר  2007

                                                            בנוגע לג'וזפינה, מכתב למיכל נאמן     18 נובמבר 2007 

אי - תכלת, מכתב ליונתן סואן    17 אוגוסט 2009

אחרי כתיבת "מדליה" (חרטום - הוא שם הסיפור בסוף)  16 ספטמבר 2008

 מכתב לאריאלה אזולאי     7 פברואר 2011

 מכתב למאשה זוסמן; דברים שאין להם מודרציה   12 ספטמבר 2011

 מכתב ממיכל נאמן לאחר קריאת הנובלה "הלב הולך מהסוכר לקפה"     1  פברואר 2012

             אודות ה"רעשן" חילופי מיילים עם חברים  (יונתן סואן, עודד וולקשטיין, אורי ניר)    ספטמבר   2013

יצחק לאור לתמר גטר לאחר המכתב לעוזי דיין    11 פברואר   2015
על יד עליזה  - לגדעון עופרת   25 ספטמבר   2016

לאה אביטל על סאקרום, עצה      3  נובמבר   2018

שיחה בין נורית דויד ותמר גטר       24 אוגוסט 2018