ציור-רצועה (פאנלים 1—9, צמודים) אולם זאקס, מוז' ת"א       

טמפרה-שמן, דונג, גיר-שמן, פיגמנט יבש דחוס וצבע סימון תעשייתי,                  באמצעות מרית, מגב,  גומי, ספוג, אנך-בנאים ומכחולים על בד

אסיסטנטית: ענבל ווסרמן             

each

 GO2                                                                                                                               

                          BAND-PAINTING (1-9 panels, adjacent) Tel Aviv Museum         2010

                   1. 1.84 x 9.49 m | (Tag: the green panel, quarry-men)

                   2. 1.84 x 9.95 m |  (Tag: Go, oven, Go)

                   3. 1.84 x 13.20 m | (Tag: also Ali, putties, Ali's wife)

                   4. 1.84 x 6.20 m | (Tag: Ali's back, circle)

                   5. 1.84 x 9.00 m | (Tag: fire walk with me)

                   6. 1.84 x 5.44 m | (Tag: fire swallow)

                   7. 1.84 x 6.80 m | (Tag: glow stick woman)

                   8. 1.84 x 8.47 m | (Tag: even mama, also gaza)

                   9. 1.84 x 2.36 m| (Tag: flood)

          Oil-tempera, wax, oil-chalks, dry pigment and industrial 

          marker, by spatula, squeegee,  rubber, sponge, mason-plummet

          and brush on canvas 

            Assistant: Inbal Wasserman

g_0001
14A
IMG_0745
IMG_0757
Getter_GO2_Panel_4_full
Getter_GO2_Panel_4_detail_001
Getter_GO2_Panel_4_detail_002
Getter_GO2_Panel_4_detail_003
Getter_GO2_Panel_4_detail_004
_MG_3062
IMG_0760
Getter_GO2_Panel_5_detail_full
Getter_GO2_Panel_5_detail_001
Getter_GO2_Panel_5_detail_002
Getter_GO2_Panel_5_detail_003
Getter_GO2_Panel_5_detail_004
Getter_GO2_Panel_5_detail_005
Getter_GO2_Panel_5_detail_006
Getter_GO2_Panel_5_detail_007
19C
IMG_0761
Getter_GO2_Panel_6
Getter_GO2_Panel_6_detail_001
Getter_GO2_Panel_6_detail_002
Getter_GO2_Panel_6_detail_003
Getter_GO2_Panel_6_detail_004
IMG_0778
IMG_0777
24A
Getter_GO2_Panel_7
Show More